PB Franja

franjaJe danes ena redkih ohranjenih partizanskih bolnic, predstavlja simbol slovenskega partizanskega zdravstva in priča o neverjetni humanosti in požrtvovalnosti zdravstvenega in drugega osebja v skrbi za ranjence. Kompleks Partizanske bolnice Franje sestavlja 13 lesenih barak in več pomožnih objektov. V ozki, težko dostopni soteski Pasice v Dolenjih Novakih pri Cerknem so jih gradili postopoma od decembra 1943 do maja 1945. Ime je dobila po partizanski zdravnici dr. Franji Bojc Bidovec, ki je kmalu po ustanovitvi prevzela mesto upravnice v bolnici.
Bila je med najbolje opremljenimi skrivnimi partizanskimi bolnicami z operacijsko sobo, rentgenom, invalidskim domom in celo z električno centralo.
Sprejela je lahko okoli 100 ranjencev, skupno pa se je v njej zdravilo 522, predvsem težjih ranjencev. Pod upravo "Franje" je spadalo tudi več dislociranih oddelkov za lažje ranjence. V vseh oddelkih se je zdravilo okoli 1000 ranjencev raznih narodnosti.
Partizanska bolnica Franja s svojimi sporočili ostaja aktualna tudi v današnjem času, saj nam govori o temeljnih civilizacijskih vrednotah. Prav zato kandidira tudi za vpis na UNESCO-vo  listo svetovne naravne in kulturne dediščine.

Kontakt

KontaktJoško Klavžar
Zakriž 16a
5282 Cerkno

T:
041/490-965
E:
joskoklavzar@gmail.com